London Skolars V Newcastle Thunder

League 1 - Round: 5

Postponed

Sat 28th Mar 2020
KO: 15:00

19 Man Squads

London Skolars

Squad to be announced shortly

Newcastle Thunder

Squad to be announced shortly

Previous Match Ups

Match Preview

Preview to follow shortly